Pagina's

4.7.11

Hindoeïsme - Les 2

Les 2

De Heilige Koe

Voor de leerkracht:
De meeste hindoes zijn vegetarisch, ze eten geen vlees. Hindoes die wel vlees eten, eten in ieder geval geen rundvlees.
Koeien en stieren zijn heilig. Koeien zijn het symbool van vruchtbaarheid en goede voeding. De stier is in de heilige verhalen het vervoermiddel van de oppergod Shiva. Hindoes zorgen goed voor hun heilige dieren. Soms worden de hoorns beschilderd of versierd met koperen hoedjes. Ook mogen de dieren vrij rondlopen door de stad. Je mag deze dieren niets aandoen, dan krijg je problemen met de mensen die de koe als heilig zien.
De heilige koe is ook het symbool van de moederschap en naastenliefde. Vooral vroeger tijdens hongersnoden kwam de waarde van de koe tot uiting, kinderen hielden zich toen vaak in leven door het drinken van de melk. De koe kan ook geïdentificeerd worden met de Ahimsa, "het afzien van het berokkenen van schade".

Materialen:
- filmpje over de heilige koe (hieronder op te klikken wanneer het aan bod komt)
- tekenpapier
- kleurpotloden / stiften
- verf

Voor de kinderen

Inleiding:
Brief van Ramon

Hallo, hier ben ik weer, Ramon. In de vorige brief had ik het over het Hindoeïsme. Hoe je het wordt en hoe we leven. Nu ga ik jullie iets meer vertellen over de goden, of eigenlijk over God.
Veel mensen denken dat het Hindoeïsme polytheïstisch is, dus geloven in meerdere goden. Maar dit is niet waar. Hoe zit het dan? Dat ga ik je vertellen!
Hindoes geloven in 1 God, Brahman. Maar God kan op veel manieren worden voorgesteld of vereerd, zoals Brahma (schepper), Vishnu (beschermer), Shiva (vernietiger van het kwaad) enzovoort. Elke God heeft zijn eigen symbolen voor hun speciale krachten. Ze vertonen ieder een kant van de God Brahman. Iedereen is hier vrij in het vereren van een God. Wij bidden niet zoals jullie doen. Naar een tempel gaan is ook niet verplicht.

Daarnaast vereren we ook dieren. Vooral de koe is een heilig dier voor ons. Heel lang geleden toen er veel honger was, bleven kinderen leven doordat ze melk van de koe dronken! De koe wordt vergeleken met een moeder. Ze is zorgzaam en kan kinderen eten geven.

Wij eten daarom ook geen rundvlees. De meeste Hindoes eten helemaal geen vlees en zijn vegetariër, omdat ze respect hebben voor alles wat leeft en dus geen dieren willen doden.

In mijn volgende brief zal ik vertellen wat ik heb meegemaakt tijdens Divali.

Groetjes, Ramon


Bekijk met de kinderen het filmpje: Klik hier voor het filmpje

Het gaat erover dat de heilige koe uit het straatbeeld in India verdwijnt, maar de koe blijft wel een heilig dier. Daarnaast wordt aan mensen gevraagd hoe ze het vinden dat de koe niet meer vrij op straat mag leven.
Bespreek met de kinderen hoe ze erover denken. Suggesties voor vragen: wat vinden ze van het vereren van heilige dieren, hoe Hindoes dit doen, dat de heilige koe op straat niets mag worden aangedaan, enzovoort.
Verwerking:
De kinderen gaan nu nadenken over welk dier belangrijk is in hun leven. Bijvoorbeeld een hond, omdat als ik verdrietig ben, lekker met hem kan spelen. Bespreek dit met de kinderen, laat ze het vertellen welk dier en waarom. Laat hierbij kinderen in hun waarde en als ze het niet willen vertellen, respecteer dit. Laat de kinderen elkaar ook respecteren, dus er wordt niet geoordeeld of uitgelachen.
Hierna gaan de kinderen dit dier tekenen of schilderen. Het dier komt in de omgeving van het kind te staan (het waarom), dat kan zijn in huis, in een kamer, bij de voetbalvereniging enzovoort. Bijvoorbeeld de hond in de tuin, omdat hij daar graag met hem speelt.

Als de kinderen klaar zijn, bekijk je het werk met de klas. Geef het een mooi plekje in de klas.