Pagina's

4.7.11

Christendom - les 1

Les 1
God en belangrijke personen: God is EEN en veelzijdig…

Voor de leerkracht:


In het Christendom is God de enige God. Dit zegt God van Zichzelf in de Bijbel (vgl. Deuteronomium, hoofdstukken 4, 6 en 32 o.a.).
Het Christendom is dus monotheïstisch – er is één God.

Jezus Christus is een belangrijke persoon in de Bijbel: de vleesgeworden Zoon van God die de mensheid in verbinden wil brengen met de Vader, en hierbij de Heilige Geest belooft (vgl. de Evangeliën en Handelingen). Hier is een link te leggen naar de zogenaamde Drie-eenheid.

Let wel, deze benaming komt in de Bijbel niet voor! Wel komen voor: ‘In de Naam van De Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ (Mattheüs 28:19). ‘Naam’ betekent in de Bijbel meestal de persoon die daarin geopenbaard is, dus zou kunnen worden gezegd ‘In de Persoon van….’.

Er zijn enkel aanwijzingen voor de eenheid, zoals in 1 Johannes 5:7: ‘Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de heilige Geest; en deze drie zijn één.’
Het ‘Woord’ komt in het Evangelie volgens Johannes 1: 1-5 ook voor: ‘1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’
Hiermee wordt naar Christus verwezen.
Zo zou men kunnen zeggen dat door Jezus’ eenheid met de Vader en de Geest een Drie-enige God is.

Dit is te lastig om zo aan de kinderen uit te leggen, het is niet wenselijk verwarring te zaaien.
In de les voor de kinderen is daarom gekozen voor een andere benadering, waarbij God = EEN centraal staat en de koppeling naar de persoon Jezus Christus en de persoon van de Heilige Geest naar voren komt, zonder verwarring te brengen.
Het verhaal hierbij wordt vanuit het oogpunt van een kind verteld.

Voor de kinderen:

Verhaal en bespreken hiervan (15 minuten)

Verhaal (brief)

Hoi, ik ben Petra. Mijn naam is afgeleid van ‘Petrus’ – dit betekent ‘onwankelbare rots of betrouwbare’. Ze zeggen weleens dat je als een rots in de branding kunt staan. Daarmee willen mensen zeggen dat je vast staat en niets kan jou omver krijgen. Je staat namelijk heel vast.
Nou, mijn naam zegt wel iets over mij! Ik word niet zo snel omver geblazen, en ik sta heel vast. Dat komt omdat ik vertrouw op Iemand die zelf ook is als een onwankelbare rots en betrouwbaar is: God.

Wie is dan mijn God? Het is de God van de Bijbel, van de Christenen. God zegt van Zichzelf dat Hij de enige God is. Hij is te vertrouwen en ik kan alles bij Hem kwijt. Daar zal ik later nog iets meer over vertellen in een volgende brief.

Bij God in de Bijbel moet ik ook altijd meteen denken aan Jezus Christus. ‘Christus’, daar komt weer het woord ‘Christenen’ een ‘christelijk’ vandaan. Ja, ik heb wel wat met uitpluizen wat woorden betekenen!
Christus is niet de achternaam van Jezus, dat denken mensen weleens. Nee, Christus is zoiets als ‘Redder’. Hij redt ons en wil ons dichtbij God, de Vader brengen.

Je hebt dus God, de Vader, en Jezus, de Zoon.
Dan heb je ook nog de Heilige Geest, Iemand die jou eigenlijk helpt om beter te leven. Want God vraagt het van ons, Jezus deed het voor, en de Heilige Geest is Iemand die jou daar weer dagelijks mee kan helpen.

In mijn volgende brief zal ik iets meer vertellen over wat het nou betekent voor mij om hierin te geloven. Groetjes, Petra" (de rots!)

Om over te praten

Wat vertelt Petra ons veel over betekenis van haar naam en andere namen!

Wat betekent haar naam, rots? Wat zegt dit over haar?
Ze vertelt ook iets over God, wat vertelt ze?

Bij God moet Petra ook aan andere belangrijk personen in de Bijbel denken, wie zijn dat?

Weet jij wie Jezus is in de Bijbel? Wat voor naam is Christus?
Over de persoon Jezus kan langer worden doorgepraat, aangezien Jezus Christus de persoon is door wie het Christendom ‘Christendom’ heet!

En wat doet de Heilige Geest?


Verwerking + Doen! (20 minuten)

Laat de kinderen opschrijven waar ze aan denken bij het woord ‘God’.
Bespreek dit en zeg hierbij dat alles goed kan zijn, omdat het voor jou persoonlijk zo is.

Bespreek dit met elkaar: voor de een zal God ‘Vader’ of ‘liefde’ zijn, voor een ander ‘streng’.
Leg hierbij uit dat God zo veel eigenschappen heeft, dat dit allebei waar kan zijn.

De leerkracht legt uit dat God zichzelf de Enige noemt. Petra noemde toch ook Jezus Christus en de Heilige Geest? Je zou het ook kunnen zien als met water.
Met water kun je drie dingen: vloeibaar water is om in te zwemmen, als water kookt dan verdampt het (je hebt dan stoom of damp), als water bevriest heb je ijs om op te schaatsen of om ijsblokjes in je limonade te doen in de zomer!

Doen!
Deze drie verschijningsvormen laten zien aan de klas.

Materialen:
• Een fles of doorzichtige kan gevuld met water;
• IJsblokjes
• Een fluitketel of waterkokerWie weet er nog meer vormen van water? (regen, sneeuw, dauw op gras)
Zo zie je dat iets nog steeds water blijft, maar dan in andere vorm. Want: als damp afkoelt, wat gebeurt er dan met damp? (het wordt weer water, het druppelt)
En als ijs smelt? (dat wordt ook weer water!).

Zo is het ook een beetje met God: hij is de enige, maar Jezus Christus en de Heilige Geest horen er ook bij en zijn onderdelen:
Ze zeggen als je gedoopt wordt bij de Christenen (dit is om te zeggen dat je bij God hoort) dat ze je willen dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Net als ijs, drinkwater en damp allemaal bij water horen, horen de Vader, Zoon (Jezus Christus) en Heilige Geest ook bij elkaar. Ze hebben allemaal hun eigen rol maar horen bij elkaar: je kan zeggen dat God daarom ‘EEN’ is.

Dat probeerde Petra uit te leggen. Je mag hierbij onthouden dat ze allemaal belangrijk zijn! Bij God denk je dus aan God als Vader die je kunt vertrouwen, aan Jezus Christus als Zoon die jou redt en aan de Heilige Geest die jou helpt en troost.