Pagina's

4.7.11

Christendom - les 2

Les 2
Richtlijnen in het Christendom.

Voor de leerkracht:

Naar aanleiding van les 1 is besproken dat God de Enige God is en dat Jezus Christus en de Heilige Geest hier bij horen aan de hand van water en de eigenschappen hiervan.
De leerlingen hebben ‘Petra’ leren kennen. Zij komt ook in les 2 weer naar voren.

Deze les gaat over de richtlijnen in het Christendom, de dagelijkse praktijk voor Petra.
Hier hoort bij: bidden, Bijbelverhalen en ze vertelt kort iets over de kerk.

Les 3 zal gaan over naastenliefde, hier wordt in les 2 al een aanzet voor gegeven.

Voor de kinderen:

Brief van Petra lezen (10 minuten)

Hoi, hier ben ik weer, Petra. In mijn vorige brief legde ik iets uit over God. Ik zei dat Jezus Christus hier iets mee te maken heeft. Hij heeft op aarde geleefd om ons te laten zien hoe je goed kunt leven.

Dit vind ik erg bijzonder. Daar kun je over lezen in de Bijbel.

Nu wil ik iets vertellen over wat het betekent om christen te zijn, voor mij.
Deze brief wordt wel wat langer hoor!

Ik zei al dat ik alles kwijt kan bij God. Weet je hoe ik dat doe? Dat doe ik door te bidden.

Bidden is voor mij zoiets als ‘praten met God’. Het houdt in dat ik elke dag even met Hem praat: bij het eten bid en dank ik voor het eten omdat ik geloof dat God voor mij zorgt, daar wil ik Hem dan voor bedanken.
Bidden doe ik ook als ik ga slapen, dan bid ik niet alleen voor mijzelf om rustig te worden en mijn dag met God door te nemen, maar ik bid ook weleens voor anderen, die het moeilijk hebben. Het is eigenlijk bidden en danken: bidden is vaak vragen om dingen, en danken is God bedanken voor hoe Hij voor ons zorgt.

Ik bid niet voor een nieuwe fiets of zo, maar voor waar ik mee bezig ben. Niet echt voor dingen die je aan kunt raken dus, maar meer voor dingen die je niet aan kunt raken of kopen!
Ik bid weleens voor mijn oma die al zo oud is, of voor de buurvrouw die zwanger is dat alles maar goed mag gaan. Dat doe ik omdat ik God vertrouw.

Bidden doe ik door mijn ogen te sluiten en dan aan God te denken. Soms bid ik hardop, of zing ik een liedje erbij over God. Soms bid ik stilletjes. Het kan op verschillende manieren en op verschillende plekken. Het kan ook met anderen samen.

En zondag ga ik naar de kerk. Dat ken je misschien wel. Daar komen Christenen bij elkaar om voor God te zingen en over Hem te leren. Zo leer ik God steeds beter kennen. Ook kun je veel over Hem lezen in de Bijbel: daar staan alle verhalen in over God, Jezus en de Heilige Geest.

Nu heb ik iets verteld over bidden, de kerk en lezen over God, over hoe ik dat doe.
Maar dat is nog niet alles.

God heeft in de Bijbel ook verteld over hoe wij met elkaar om moeten gaan en wat het beste voor ons is (omdat Hij voor ons het allerbeste leven wil).

Ik kan niet alles vertellen: daar is de Bijbel een veel te dik boek voor!
Maar ik kan wel voorbeelden noemen: ik doe mijn best om aardig te zijn tegen mijn ouders en niet teveel ruzie te zoeken, omdat ik weet dat ik God en mijn ouders daar blij mee maak.
Ook scheld ik niemand uit en pest ik niemand, want daar wordt niemand beter van, ik ook niet! Daar doe je alleen maar anderen pijn mee.

En als ik iets niet helemaal goed kan, als het niet lukt? Dan ga ik weer naar God, dan bid ik weer omdat ik weet dat Hij me wil helpen het weer goed te maken.

Dat was een lange brief maar nu weet je wat het voor mij betekent om christen te zijn.

Groetjes, PetraVerwerking (15 minuten)


Materiaal:
• Een Bijbel
• Het (digi)bord.

Allereerst bekijken we een filmpje over de Bijbel:
Klik hier voor het filmpje

De leerkracht laat een echte Bijbel zien en vertelt dat deze is allerlei kleuren en maten zijn. In het filmpje wordt iets gezegd over het Oude en het Nieuwe Testament.
De leerkracht legt uit dat in het Oude Testament Jezus er nog niet was. De boeken die bij het Oude Testament horen, kennen de Joden ook. Hier hoor je meer over in de lessen over het Jodendom.
In het Nieuwe Testament kunnen we lezen over Jezus Christus. Hij gaf ons extra tips over hoe je kunt leven. Mensen die Hem wilden volgen en nu nog steeds zo leven, het daarom ‘Christenen’.

Petra in haar brief vertelt een heleboel over wat het voor haar betekent om christelijk te leven. Welke dingen noemt zij en wat betekent dit?

Om het schoolbord schrijft de leerkracht op:
Bidden - Bijbel - Kerk - Omgaan met anderen

Bij deze woorden bedenken de kinderen woorden die erbij horen (vanuit de brief van Petra, maar ook wat zij zelf bedenken).
Zo komt er een overzicht op het bord van wat het Christendom nu eigenlijk inhoudt.

Terugblik en vooruitblik (5 minuten)
Er wordt teruggeblikt naar de inleidende les bij deze lessenserie:
In het verhaal van de Barmhartige Samaritaan ging het over iets doen voor een ander, een ander liefhebben.

Er wordt vooruitgeblikt naar de volgende les: Petra had het over hoe je omgaat met anderen. Ze zegt dat hierover dingen in de Bijbel staan.

In de Bijbel zegt Jezus (Johannes 13: 34-35) ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’.

Naastenliefde noem je dit. Als je christen bent, houd je dus niet alleen van andere Christenen, of als je Nederlander bent, houd je niet alleen van Nederlanders. Je bent lief voor alle mensen, en niemand is beter dan een ander!

Daar hebben we het in de volgende les verder over.