Pagina's

4.7.11

Islam - les 1

Les 1

Personen in de Islam

Voor de leerkracht: achtergrondinformatie

‘Islam’ betekent letterlijk onderwerpen of mooier gezegd, overgave aan God – je leven stel je in zijn dienst. In de Islam zijn hierin veel lijnen te trekken met het Jodendom en het Christendom. De profeten die in de Islam voorkomen, zijn veelal dezelfde als in de TeNaCH en in de Bijbel.
Zo is Musa: Mozes, Isa: Jezus, enzovoorts.

Het is goed om dit in het achterhoofd te houden: we geloven in wezen in dezelfde God, waarbij de Koran ook Adam kent als eerste mens, andere personen in het Oude Testament en de verhalen onderstreept. Het voornaamste verschil met het Christendom is dat de Islam niet erkent dat Isa (Jezus) de Zoon van God is. Het is echter wel een belangrijke profeet, net als andere profeten dit zijn. Het is goed als kinderen weten dat ook de moslims respect en eerbied hebben voor Isa (Jezus).

(Christenen volgens de Islam, geen datum).

God wordt in de Islam met ‘Allah’ vertaald. Zijn kenmerken zijn (onder andere!): Enige, Genadig, Schepper en Barmhartig. Hij is Degene die oordeel velt over de mensheid.
(Dr. Umar Faruq Abd-Allah, 2004; Allah.org, geen datum; KoranOnline.nl, geen datum).

Allah is het Arabische woord voor God. Het woord komt voor in de Koran en is daarom het middelpunt en fundament van het Islamitische geloof, maar wordt ook gebruikt door Joodse en christelijke minderheden in Arabisch-sprekende landen.

Mohammed, de profeet van de Islam die de Islam verspreidde, leefde zo’n 1400 jaar geleden.
In Mekka, Saudi-Arabië (de belangrijke stad in de Islam) kreeg Mohammed een boodschap van een engel namens God: er is maar één God, en dat is Allah.

Voor de kinderen:

De vorige twee lessen worden kort herhaald: Wat weten we nog over de God van de Christenen, was dit dezelfde als voor de Joden?

Brief van Soelaiman (5 min).
De leerkracht leest een brief voor:

‘Hoi, mijn naam is Soelaiman, en ik ben moslim. De Islam is mijn godsdienst. Mijn God noemen wij ‘Allah’. Dat betekent gewoon God, in het Arabisch.
Allah is vol genade, is barmhartig (dat woord kennen jullie wel van ‘barmhartige Samaritaan’), liefdevol en de enige God. Hij is de schepper van deze wereld.

De Islam is een godsdienst die in Saudi-Arabië is ontstaan. In het Midden-Oosten dus. Mijn godsdienst zie je vooral daar terug, maar in alle landen op de wereld wonen wel moslims, zoals ik.
Mijn naam, Soelaiman, kun je ook wel vertalen als Salomo. Salomo ken je misschien van de verhalen uit de Bijbel. In de Koran, ons heilige boek, komt hij ook voor. Wel meer profeten trouwens! Straks krijg je een opdracht, eens kijken of je kunt ontdekken hoe de profeten uit de Koran in het Nederlands genoemd worden. Misschien herken je er wel een paar direct al!

In ons geloof is Mohammed de belangrijkste profeet. Die komt niet voor in andere godsdiensten! Mohammed heeft ongeveer 1.400 jaar geleden geleefd, rond het jaar 600 dus. Hij kwam dus na Christus. De Islam is daarom iets later ontstaan. Nou ja, wij geloven ook in God als schepper, de eerste mens Adam en een heleboel van dezelfde profeten, maar Mohammed is bij ons erg belangrijk. Hij hoorde dat Allah de enige God was. Wij geloven wel dat Jezus (Hij heet bij ons Isa) bestaan heeft en belangrijk was, maar niet dat Hij ook Gods Zoon was. Het lijkt dus wel veel op elkaar, maar het is toch wel anders! Wij doen ook weer andere dingen en hebben andere gebruiken.

Volgende keer schrijf ik weer iets over mijn geloof voor jullie op. Groetjes! Soelaiman.’Filmpje: (1 min).

Dit filmpje gaat over Mohammed.

Klik hier voor het filmpje
We gaan nu een filmpje kijken over Mohammed. Soelaiman schreef ons al iets over Mohammed. In dit filmpje wordt over hem verteld.

Letterlijke tekst uit de clip:
Hét grote voorbeeld voor de moslims is de profeet Mohammed. Een profeet is een soort leraar. Mohammed woonde ongeveer 1400 jaar geleden in Mekka, in Saudi-Arabië. Daar geloofden de mensen in die tijd in heel veel verschillende Goden. Maar Mohammed kreeg op de berg Hira, vlak buiten Mekka, de boodschap van een engel dat er maar één God was: Allah. Die Boodschap moest hij van de engel doorgeven aan alle mensen in Mekka. Mohammed deed dat en vanaf die tijd gingen er steeds meer mensen in Allah geloven.

Om over te praten (10 min).
Vragen om over te praten naar aanleiding van de brief van Soelaiman en het filmpje:
• Wie is God in de Islam?
• Wie is Mohammed?
• Waarin lijkt de Islam op het geloof van de Joden en Christenen?
• Waarin zit het verschil?Namen uit de Koran (10 min. incl. bespreken).

Soelaiman had het in zijn brief over namen van profeten in de Koran. Eens kijken of wij ze in het Nederlands kunnen vertalen!


Noeh                      Yoesoef
Ibrahim                  Loeth
Isa                         Ya’qoeb
Musa                     Ayyoeb
Meryem                Dawud

Bespreken van de antwoorden:
Antwoorden:
Noeh – Noach; Ibrahim – Abraham; Isa – Jezus; Musa – Mozes; Meryem- Maria; Yoesoef – Jozef; Loeth; Lot; Ya’qoeb – Jakob; Ayyoeb – Job; Dawud – David.

De leerkracht kan bij deze personen vragen of de kinderen weten wat voor verhaal hier bij hoort. Dit hoeft niet bij elke persoon.