Pagina's

4.7.11

Islam - les 2

Les 2
Richtlijnen in de Koran: Vijf pijlers.


Voor de leerkracht: achtergrondinformatie.

De vijf pijlers in de Islam zijn:

1 De geloofsbelijdenis (Shahadah)
2 De rituele gebeden (Namaz, Salat of Salah)
3 Het geven van aalmoezen (Armenbelasting, zakaat of Zakah)
4 Het vasten tijdens Ramadan
5 De pelgrimstocht naar Mekka (Hadj)
(De Vijf pijlers van de Islam, geen datum).

Deze vijf pijlers worden ook wel de vijf zuilen genoemd.
Naast deze vijf pijlers (zuilen) staan er in de Islamitische geschriften meer zaken voor gelovigen, als richtlijnen voor hun leven.

De Koran bestaat uit Soera’s (verzen), en er is ook een Hadith: geschriften die gaan over de manier van leven – de weg ten leven (soenna).
Aan de Koran wordt goddelijke openbaring toegekend door de moslims, aan de soenna (Hadith) niet: dit is mensenwerk (maar wel in lijn van de bedoeling van de Profeet).




Voor de kinderen: les 2.

Start en kern: Filmpje en vragen (10 min).

Dit filmpje gaat over de vijf zuilen:
Vertel de kinderen dat we zullen kijken naar een filmpje over de belangrijkste dingen die je als Moslimgelovige moet doen.

Klik hier voor het filmpje


Vragen naar aanleiding van het filmpje:

• Welke leefregels zijn belangrijk voor de moslims?
• Welke leefregels vind jij daarvan ook erg belangrijk om zelf te doen?
• Wat kun je hier van leren?
• Wat voor regels heb je bij de Joden en Christenen? En hoe heten de regels bij de Moslims? (Tien geboden, Vijf zuilen).

Afsluiting: Brief van Soelaiman (5 min).

Hoi! Weer een brief van mij, Soelaiman. Jullie hebben net een filmpje gezien over de vijf zuilen. Nu weten jullie wat de belangrijkste regels zijn in mijn geloof.
Daarnaast kennen jullie vast nog wel andere gebruiken in ons geloof?
Ik noem een bekend voorbeeld: vrouwen dragen vaak bij ons een hoofddoek. Hiermee willen ze laten zien dat ze geloven en dat ze de schoonheid (hun haren) alleen willen laten zien aan hun echtgenoot. Niet iedereen doet dit op dezelfde manier, misschien weet je dat ook wel uit jouw omgeving. Niet elk meisje of elke vrouw draagt een hoofddoek.

Er zijn ook best grappige richtlijnen in ons geloof: bijvoorbeeld dat je met je rechtervoet de deur uit stapt en je daarbij de soenna herinnert. De soenna is de manier van leven. Als je dus je deur uit stapt, denk je aan dat je moslim bent en dat kun je op die manier laten zien.
Zo zijn er best wat gebruiken in de Islam. Maar de belangrijkste zijn die vijf zuilen, daar is elke moslim het mee eens!

Ik ben zelf nog te jong om alles goed te doen, maar ik probeer al wel goed mee te doen met de regels. Het is fijn om samen Ramadan te beleven, we kunnen dan elkaar tot steun zijn als we niet eten (vasten). Aan het eind kunnen we een groot feest vieren, het Suikerfeest. Maar het belangrijkst is dat ik Allah eer met wat ik doe, want Hij is belangrijk in mijn leven.
We gaan ook naar de moskee, daar krijg ik weleens les. Eigenlijk een soort schooldag. Maar dan geen rekenen of biologie. Wel iets met taal: het Arabisch. Zo kan ik leren om de Koran in het Arabisch te lezen en preken in het Arabisch te luisteren. Thuis spreken we het af en toe, maar niet altijd.

Nu weet je weer een beetje meer over de moslims en de regels die hierbij horen.
De volgende keer gaat het over een van de vijf zuilen: de zakaat. Dit is goed zijn voor mensen die het niet zo goed hebben als jij zelf. Eigenlijk een soort ‘naastenliefde’ dus!

Groetjes, Soelaiman.