Pagina's

4.7.11

Jodendom - les 3

Les 3

Achtergrondinformatie voor de leerkracht
Het Jodendom is een monotheïstische godsdienst. Dit houdt in dat de Joden geloven in een God. Verder is Mozes voor de Joden een heel belangrijke persoon. Hij is volgens hen de belangrijkste profeet, die de wetten heeft ontvangen van God en die de Joden heeft bevrijd van slavernij en hen naar het beloofde land heeft gebracht.

Voor de Joden is het verplicht om 10% van wat zij hebben aan rijkdommen, te geven aan mensen die het harder nodig hebben dan zij.

Materialen

• Verhaal Aäron
• Verhaal ‘Het vergiftigde brood’ (bijlage 1)

Voor de kinderen

Inleiding
Zo, dit is alweer de laatste keer dat ik jullie wat vertel over mijn leven als Joodse jongen. We hebben het al gehad over mijn keppeltje, de boeken van de Joden, de sabbat en koosjer eten. Maar vandaag wilde ik jullie vertellen wat ik nou precies geloof.
Ik geloof in één God, die de wereld heeft gemaakt. Mozes is de belangrijkste profeet, die de wetten heeft ontvangen van God en die ons heeft bevrijd van slavernij en ons naar het beloofde land heeft gebracht. Met ‘ons’ bedoel ik wij Joden, want ik woon zelf natuurlijk wel gewoon in Nederland. Voor ons Joden is de gemeenschap van ons volk heel belangrijk. Iedereen heeft zorg voor elkaar. We zijn dan ook verplicht om 10% van wat wij hebben aan rijkdommen, weg te geven aan iemand die dit harder nodig heeft dan wij. Dit staat ook in de Thora. Ik krijg zelf ook zakgeld, €2,- per week. 10% hiervan is €0,20. Dit doe ik dus ook altijd meteen in een potje. Ik ben nu al twee en een half jaar aan het sparen en heb nu €26,- bij elkaar. Dit ga ik geven aan iemand bij ons in de synagoge, die familie heeft in Israel. Dan kan hij het weer doorsturen naar zijn familie. Zij wonen namelijk in het oorlogsgebied en hebben het erg zwaar. Mijn vader en moeder sturen ook vaak geld op naar Israel. Maar zij geven ook vaak aan andere mensen die het nodig hebben. Het is namelijk heel erg belangrijk om andere mensen te helpen en om te zorgen voor elkaar.

Kern

Het Joodse verhaal ‘Het vergiftigde brood’ wordt voorgelezen.

Afsluiting

Het verhaal wordt besproken. Wat is er zo mooi aan dit verhaal? Zou dit ook een christelijk verhaal kunnen zijn? Waarom wel en waarom niet?
Wat zou er nog bij de wetten van de Joden geschreven kunnen worden?


Bijlage: Verhaal 'Het vergiftigde brood'

Het Vergiftigde Brood