Pagina's

4.7.11

Islam - les 3

Les 3

Voor de leerkracht

Zakaat, een van de vijf pijlers in de Islam

Voor wie is de zakaat (aalmoezen geven) bedoeld? Hieronder volgen drie verzen over aalmoezen geven.

‘Voorwaar, de zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de Mu`allaf en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.’
(Q.9:60)

‘Neem van de bezittingen de zakaat, jij reinigt en zuivert hen daarmee (O Muhammed), en verricht een smeekbede, want jouw smeekbede is een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, Alwetend. En weten zij dan niet dat het Allah is Die het berouw aanvaardt van Zijn dienaren en Die de zakaat aanvaardt en dat Allah de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige is?’
(Q. 9:103-4)

‘O jullie die geloven! Maak jullie liefdadigheid niet ongeldig door op te scheppen of door te kwetsen, zoals degene die van zijn eigendom geeft om op te vallen bij de mensen...’ (S2/V264)

(De Vijf pijlers van de Islam, geen datum).

Moslims geven aalmoezen aan mensen die behoeftig zijn. Dit kan breed getrokken worden.
De zakaat is een vorm van naastenliefde voor de moslims die iedereen hoort te doen, maar daarnaast wordt van moslims verlangd dat zij in hun dagelijks leven goed zijn voor anderen op allerlei manieren.

Bij deze les heeft u A3/A2 papier nodig (zie les).

Voor de kinderen


De Zakaat (20 min).

De zakaat. Dit is een van de vijf zuilen.
  • Wie weet nog welke zuilen er waren?
  • Wat was de zakaat? Een tip: het had te maken met goed zijn voor een ander (naastenliefde).

Een daad van zakaat kun je het wel noemen, als je iets goeds voor een ander doet. Het heeft niet altijd met aalmoezen te maken, het is niet altijd geld geven.
We verzamelen voorbeelden en maken een grote poster over de zakaat:

Materiaal: A3 of A2 papier per groepje.
Groepjes: We verdelen de klas in groepjes van 4 kinderen.

In deze groepjes schrijft één kind op het vel: ‘Een daad van zakaat’.

Met z’n vieren bedenken we zoveel mogelijk daden die je voor anderen kunt doen.
Bij alles wat je opschrijft, probeer je ook iets ervan te tekenen.

Daarna bespreken we het: wat kunnen we hiervan leren?

Afsluiting: brief van Soelaiman en afspraken maken (5 – 10 min).

Hoi! Dit is mijn laatste brief aan jullie.
Jullie hebben daden bedacht hoe je een van de zuilen, de ‘zakaat’ kunt DOEN in je eigen omgeving. Ik wil jullie graag aansporen om thuis en in de klas hier mee te beginnen. Het is goed om naar elkaar om te kijken. Maak met elkaar afspraken over hoe je met elkaar om wilt gaan in de klas. Hang deze op in de klas! Zo kijk je naar elkaar om en zorg je voor elkaar.
Wij wensen elkaar in mijn godsdienst altijd ‘vrede’ toe. Ik zal hiermee afsluiten in mijn brief: Salaam Aleikum! (Vrede van God zij met jullie). Groetjes, Soelaiman.


Na deze brief volgen we de aansporing van Soelaiman op:

Klassikaal maken we afspraken over hoe we met elkaar om willen gaan. Dit kan naast de reeds gemaakte of ingestelde afspraken van de school komen te hangen. Probeer kernelementen te ontdekken en diepgang hierin aan te brengen.
Het is goed als er tussen de 5 – 8 afspraken gemaakt kunnen worden.

Dit wordt opgehangen naast de klassenregels. Dit noemen we ‘omgaan met elkaar’ of ‘naastenliefde-regels’.