Pagina's

4.7.11

Boeddhisme - Les 1

Achtergrond informatie voor de docent:
Dit is het hele verhaal van Siddharta Gautama. Het verhaal van de kinderen is de beknopte vorm ervan.
Siddhartha Gautama was een prins. Vanaf zijn geboorte hadden wijzen al voorspeld dat hij een groot heerser zou worden, of dat hij alle aardse goederen zou afwijzen en dat hij het Boeddhaschap zou bereiken. Met de beste spullen op aarde werd hij omringd, hierdoor zou hij geen ontevredenheid hebben of nare ervaringen opdoen tijdens zijn leven. 3 paleizen werden gebouwd door zijn vader, waar Siddharta Gautama, tot en met zijn 30 levensjaar, zijn tijd doorbracht. Daarna besloot hij het paleis te verlaten en naar de stad te gaan samen met zijn bediende. Daar kwam hij een dode en een zieke man tegen en zijn bediende legde hem uit dat dit ook bij het leven hoort. Daarnaast kwamen ze in de stad ook een monnik tegen, waarbij de bediende vertelde dat een monnik iemand is die vrijwillig zijn bezittingen afstaat en het leven eenvoudig leidt met een spirituele ontwikkeling. Gautama verliet kort daarna het paleis en ging als monnik verder leven in India. Na een aantal jaar ging op pad en leefde op weinig voedsel en deed aan zelfkastijding en zelfpijninging. Na 6 jaar zag hij dat dit niet naar de verlichting zou leiden, maar naar het einde. Hij bestloot een middenweg te kiezen en begon een meditatie onder een boom. Toen de zon weer opkwam had hij de verlichting bereikt en vanaf dat moment was hij Boeddha. Hij had toen een leeftijd van 35 jaar. Als spiritueel leider verkondigde hij toespraken en leringen aan de mensen. Na zijn dood, op 80-jarige leeftijd, werden deze leringen mondeling doorverteld. (Watson, 1997)

Over mediteren:
Mediteren is voor iedereen anders. De tijdstip, plek of houding kan verschillen per persoon. Bij mediteren kan het gaan om twee verschillende observaties.
- Je hebt objectgerichte meditaties. Bijvoorbeeld over het strand, bos enzovoort. Daarnaast als je de ademhaling bewust gaat bespreken, dan hoort dat hier ook onder.
- objectvrije meditaties. Hierbij is het niet gericht op een object of figuur.
( Maitreya Instituut, 2001)

Materialen:
- Meditatiemuziek
- Een plek om te mediteren.
- Matjes waarop de kinderen kunnen zitten
- De brief


Koppeling met het Christendom.
Vandaag ging het over bezinning. Zoals Siddhartha zich terug trekt voor een bepaalde tijd, zo trekt Jezus zich ook terug. Er wordt niet duidelijk gemaakt waarom Jezus precies de woestijn in ging. Er zijn mensen die denken dat hij zich wilde bewijzen dat hij voor God wilde lijden. Dat zelfs na een tijd te lijden hij sterk genoeg is om vol te houden en dat hij zich niet zou laten verleiden door de duivel. Daarnaast zijn er mensen die geloven dat hij wilde laten zien dat Jezus zonder zonde zou zijn. Maar duidelijk is het niet.
Bij Siddhartha ging het om een levenswijze ondervinden. Hij wilde de verlichting bereiken en hij dacht dat door te vasten dit bereikt zou worden. Hij kwam erachter dat dit hem niet naar de verlichting zou brengen is gaan mediteren.

Het enige wat duidelijk is beschreven is dat Jezus en Siddhartha aan het vasten waren. Dit is een overeenkomst met betrekking tot het onderwerp bezinning.

Als je als Boeddhist de verlichting hebt bereikt, dan heb je de nirwana ook bereikt. Dit betekent dat je het geluk hebt gevonden. De gevoelens van haat en angst zijn weg. Dit zou vergeleken kunnen worden met de hemel. Dit is een ‘plek’ waar er ook geen pijn, haat, verdriet en angst is. Je kunt door goed als Christen te leven de hemel bereiken. Het verschil tussen deze twee is dat je nirwana tijdens het leven kunt bereiken. De hemel zal je pas bereiken als je bent overleden. Wel moet je in beide gevallen het waar maken tijdens je leven.


Inleiding:
De leraar leest het volgende verhaaltje voor:

Hallo, ik ben Lungtog. Mijn naam betekent leren. Wij, als Boeddhisten hebben veel geleerd van de Boeddha Siddharta Gautama. Hij is de oprichter van het Boeddhisme en daarom zal iets over hem vertellen.
Siddharta was een prins en zijn familie was rijk. Hij kon alle spullen krijgen die hij maar zou willen, maar dat wilde hij niet. Hij ging weg uit het paleis en kwam een monnik tegen. Die vertelde hem dat hij al zijn bezetting wegdeed, een eenvoudig leven lijdt en mediteert. Kort daarna verliet Siddharta het paleis en werd monnik in het klooster. Tijdens het mediteren kon Siddharta helemaal tot rust komen. Hij is gaan mediteren onder een boom en in de avond en toen het ochtend was had hij de verlichting bereikt. Toen hij de verlichting had bereikt, was hij Boeddha. Hij vertelde aan mensen hoe zij de verlichting konden bereiken en hij zei hij je moest leven om een goede Boeddhist te zijn. De verlichting is dat je verlangens loslaat, het is een bevrijding van alle negatieve gedachtes.
Soms mediteer ik ook als ik bijvoorbeeld rust nodig heb. Ik ga zitten op een klein matje en denk nergens aan. Het is de bedoeling dat je niet naar gedachtes op zoek gaat. Je mag niet expres gaan denken aan een vakantie. Je kan wel bijvoorbeeld gaan letten op je ademhaling of luister goed naar de muziek. Soms zit ik maar tien minuten te mediteren en soms wel uren te mediteren. De verlichting heb ik nog niet bereikt, maar als ik wat ouder ben gaat het mij lukken.

Verwerking
Samen met de kinderen zal er worden gemediteerd. Er kan zelf worden gekozen voor een objectiegerichte of objectvrije meditatie. Het zou fijn zijn als elk kind een eigen matje kan krijgen. Een gymzaal met matten zou ideaal zijn. Het klaslokaal kan ook geschikt zijn, als de kinderen dan maar op de grond kunnen zitten. In kleermakerszit zullen zij gaan mediteren met op de achtergrond muziek. De muziek wordt aangezet en de kinderen kunnen dan rustig gaan worden. Er kan gegiechel ontstaan. Om dit te voorkomen kan er worden gekozen om de kinderen even vijf minuten te geven om even te ontdekken wat zij gaan doen en vertel dat de kinderen na de vijf minuten helemaal stil moeten zijn en dat het echte mediteren begint. Beslis zelf hoelang het mediteren gaan duren. Sluit af wanneer er te veel concentratie verloren gaat.

Afsluiting:
Bespreek even met de kinderen wat zij er van vonden. Laat ze ontspannen zitten op hun mediatieplek. Wat voelden ze tijdens het mediteren en is het gelukt om te ontspannen?